Ορισμός Τοποθεσίας Έργου

Με τον ορισμό μίας τοποθεσίας, η εταιρεία Soltech αναλαμβάνει τη διεξαγωγή λεπτομερών προεπενδυτικών ενεργειακών, τεχνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών μελετών βάσει της ηλιακής ακτινοβολίας και των συνθηκών του εδάφους, για τον ακριβή υπολογισμό του κόστους του έργου. Παράλληλα με τις αναλύσεις αναφορικά με την τοποθεσία, η Soltech διαχειρίζεται την αδειοδοτική διαδικασία για την επίσημη έγκριση της σύνδεσης με το Εθνικό Δίκτυο Διανομής και Μεταφοράς Ενέργειας.


Σχεδιασμός

H Soltech φροντίζει για τη σωστή οργάνωση στο σχεδιασμό καθιστώντας δυνατή την υλοποίηση έργων μεγάλης κλίμακας μέσα σε λίγους μήνες. Κατά τη διάρκεια της φάσης σχεδιασμού, η άρτια οργάνωση των εργοταξίων και της εφοδιαστικής αλυσίδας εξασφαλίζουν την επιτυχή ανταπόκριση σε έργα ιδιαίτερα απαιτητικά  τόσο ως προς τις χρονικές όσο και ως προς τις ποιοτικές τους προδιαγραφές. Έτσι, διασφαλίζεται ότι ο απαραίτητος εξοπλισμός είναι διαθέσιμος την κατάλληλη στιγμή και ότι κάθε κατασκευαστικό στάδιο βρίσκεται εντός του αρχικού προγραμματισμού.


Κατασκευή

Για την κατασκευή η Soltech έχει αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με ορισμένες από τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου έχοντας ως στόχο την παροχή ολοκληρωμένων ενεργειακών λύσεων.

Κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από υψηλής ποιότητας εξαρτήματα με εγγυημένες αποδόσεις καθ µ όλη τη διάρκεια ζωής του. Με τους τρόπους αυτούς μειώνεται ο χρόνος και οι απαιτούμενοι πόροι για τον έλεγχο του έργου και ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος σφάλματος.


Συντήρηση

Η συντήρηση και ομαλή λειτουργία των φωτοβολταϊκών συστημάτων που κατασκευάζει η Soltech είναι μια υπηρεσία που παρέχεται σε όλους τους πελάτες για τα συνδεδεμένα έργα με το δίκτυο. Η πλήρης και συνεχής παρακολούθηση του φωτοβολταϊκού συστήματος μέσω κλειστού κυκλώματος επιτρέπει την αναγνώριση σφαλμάτων λειτουργίας ή μειωμένης απόδοσης, την παροχή σε πραγματικό χρόνο ασφαλούς συλλογής και καταγραφής στατιστικών στοιχείων, καθώς και τη δημιουργία αναφορών, επιτυγχάνοντας το μέγιστο της απόδοσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του.


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Οι πελάτες της Soltech επωφελούνται από την πληθώρα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης και υλοποίησης φωτοβολταϊκών έργων, καθώς και από την αξιοπιστία στην επιλογή των επί μέρους εξαρτημάτων που συνθέτουν ένα φωτοβολταϊκό σύστημα.

 

Φωτοβολταϊκά πλαίσια

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια αποτελούν το βασικότερο στοιχείο της κατασκευής ενός φωτοβολταϊκού πάρκου καθώς καθορίζουν το κόστος της επένδυσης αλλά και την απόδοσή της. Η αυτοματοποιημένη βιομηχανική παραγωγή της Soltech, εφαρμόζει αυστηρό έλεγχο και όλα τα πρότυπα δοκιμών της παραγωγικής διαδικασίας σε κάθε στάδιο, εξασφαλίζοντας εξαιρετικής ενεργειακής απόδοσης και ποιότητας φωτοβολταϊκά πλαίσια, τα οποία φέρουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις.


Μετατροπείς

Το συνεχές ρεύμα που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια πρέπει να μετατρέπεται σε εναλλασσόμενο ρεύμα για να μπορεί να τροφοδοτείται στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό γίνεται από κατάλληλους μετατροπείς που μπορούν να προσαρμόζονται γρήγορα και με ακρίβεια στις μεταβαλλόμενες συνθήκες ακτινοβολίας, διατηρώντας υψηλή απόδοση. Η Soltech χρησιμοποιεί μετατροπείς κατασκευασμένους μόνο από κορυφαίους προμηθευτές στον κόσμο.


Τοποθέτηση συστήματος

Το σύστημα στήριξης διασφαλίζει ότι τα φωτοβολταϊκά πλαίσια συνδέονται με ασφάλεια, μόνιμα ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Η Soltech χρησιμοποιεί συστήματα στήριξης με φιλικό προς το χρήστη σχεδιασμό για γρήγορη κατασκευή. Η μείωση του χρόνου κατασκευής δημιουργεί ταυτόχρονη μείωση του κόστους και του χρόνου εκτέλεσης, με εγγυημένη ποιότητα και αντοχή.